Sania2093, teksty z września 2011 roku

6 tekstów z września 2011 ro­ku – auto­rem jest Sa­nia2093.

„Bar­dziej bo­les­ne od ja­kichkol­wiek słów wy­powie­dzianych w złości, jest milczenie..” 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 września 2011, 00:28

„Je­dynym we­hikułem cza­su są wspomnienia..” 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 września 2011, 13:39

"Mu­zyka to le­kar­stwo, ta­niec zaś antybiotykiem.." 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 września 2011, 18:56

„Życie jest w ko­lorze, Two­jej podświado­mości. Świado­mość te­go, poz­wa­la nam na świat w ko­lorach tęczy.” 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 września 2011, 16:11

„Czyż świat nie byłby nud­ny, bez nut­ki tajemnicy..?” 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 września 2011, 00:38

"Bo prze­cież każdy z nas jest ta­kim pun­ktem świado­mości - w ciele, do które­go się przyzwyczajamy..
Naucz się rozłączyć ciało od pun­ktu świado­mości, a przej­rzysz na oczy, stojąc i przyglądając się sobie." 

myśl • 25 września 2011, 23:01
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sania2093

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność