Sania2093, teksty z lutego 2013 roku

2 teksty z lu­tego 2013 ro­ku – auto­rem jest Sa­nia2093.

Chce móc poczuć Twój do­tyk oraz Two­je ciepło. Usłyszeć czuły głos i to wewnętrzne piękno... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lutego 2013, 01:17

"Re­mis jest wyg­raną je­dynie wte­dy, gdy chodzi o miłość" 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 13 lutego 2013, 19:47
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sania2093

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność