Sania2093

18 tekstów – auto­rem jest Sa­nia2093.

Chce móc poczuć Twój do­tyk oraz Two­je ciepło. Usłyszeć czuły głos i to wewnętrzne piękno... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lutego 2013, 01:17

"Re­mis jest wyg­raną je­dynie wte­dy, gdy chodzi o miłość" 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 13 lutego 2013, 19:47

Kocham Go tak bar­dzo. Wszys­tko bym od­dała, aby z Nim być. On też mnie kocha. Chce być ze mną. Ale cały czas coś stoi na przeszkodzie. Nig­dy się nie pokłóci­liśmy. By­liśmy ze [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 grudnia 2011, 18:48

"Ni­by ta­cy sa­mi, lecz w głębi duszy inni.." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 października 2011, 22:14

"Py­tasz mnie co to było? To będzie depresja" 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 października 2011, 23:39

"Me­lan­cho­lia pa­nuje nad na­mi. A czy my pot­ra­fimy nad nią pa­nować.. [?]" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 października 2011, 23:43

„To pot­worne uczu­cie stra­cone­go czasu..” 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 października 2011, 18:34

„Cza­sami uk­ry­wam uśmiech, dlacze­go? Nie wiem. Dzi­siaj spra­wiłeś, że zno­wu mu­siałam go uk­ryć, chcąc go po­kazać wszystkim.” 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 października 2011, 00:24

"-I look in­to your eyes, and I see it..
-What you see?
-I see the truth..” 

myśl • 4 października 2011, 15:51

"Była tak zajęta, że na­wet te­go nie zauważyła ile to jej da­je szczęścia.." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 października 2011, 01:09
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sania2093

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność